regels Btw  Laagtarief 6%   

Ouder dan 2 jaar

 

Schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder

Schilder-/stukadoorswerk dat is opgenomen in aannemingsprojecten

Als schilder-/stukadoorswerk deel uitmaakt van een bepaald aannemingswerk, mag het schilder-/stukadoorswerk voor de tarieftoepassing worden afgesplitst voor uw woning of pand.
Voorwaarde is dat de aannemer het schilderwerk -/stukadoorswerk op zijn offerte en factuur afsplitst van het overige werk.

Woningen ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, verbouwen, isoleren en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

 • tijdelijk leegstaande woningen
 • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
  Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions  
 • woonboten en woonwagens
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het verbouwen, isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. U moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van uw opdrachtgever.

Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als datum van eerste ingebruikneming de datum waarop de woning voor het eerst duurzaam wordt gebruikt. Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest? Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen, of de woning ouder is dan 2 jaar. Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

De ouderdomsverklaring geeft u aan de schilder, die deze in zijn administratie bewaard.

 

index  kwaliteit   binnenschilderwerk   buitenschilderwerk   fotomap   korting   6%btw   color designer   linkjes   ralsystemen   het weer   contact

Copyright 2010 Schildersbedrijf M&M Spijkenisse  Alle rechten voorbehouden.
Karperveen 307   3205HC   Spijkenisse (0181) 687676  contact 
info@
mm-schilders.nl

interieurschilders - binnenschilders- buitenschilders - huisschilders - latex spuiter

 


                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                

                                                                                  

                                      

 

Schildersbedrijf M&M Spijkenisse

 

Schildersbedrijf M&M
 Binnen Schilderwerk

Kwaliteit    Binnenwerk    Buitenwerk    Fotomap    Korting    6%btw    Color Design    Links    Ralsysteem    Weer    Contact